מירב טל

מנהלת מחלקת הנה"ח
מ.ד.ר. טל גרופ בע"מ

מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות, אחראית על התאמת גורמי חוץ- ספקים ולקוחות, התאמת בנקים יומית, ניהול תזרים מזומנים, גבייה וליווי שוטף של לקוחות המשרד